• Cổng INB1

  Cổng inox INB1.

  Vật liệu : Hợp kim inox 304

  Khung bao : Theo bản vẽ , theo yêu cầu . theo thực tế .

  Độ dày : 0,6mm , 0,8mm ,1mm ,1.2mm ,1.4mm

  Màu sắc : Trắng

  Quy cách : Tùy theo yêu cầu hoặc theo thực tế công trình .

  Vận chuyển , thi công lắp đặt miễn phí . Tất cả đều được bảo hành 5 năm , bảo dưỡng 4 tháng 1 lần .

  ( Hãy đặt hàng ! Chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn để tiến hành khảo sát và ký hợp đồng chính thức .)

  1.850.000,03.650.000,0

  Cổng INB1

  1.850.000,03.650.000,0
 • Cổng INB2

  Cổng inox INB2.

  Vật liệu : Hợp kim inox 201 , inox 304

  Khung bao : Theo bản vẽ , theo yêu cầu . theo thực tế .

  Độ dày : 0,6mm , 0,8mm ,1mm ,1.2mm ,1.4mm

  Màu sắc : Trắng

  Quy cách : Tùy theo yêu cầu hoặc theo thực tế công trình .

  Vận chuyển , thi công lắp đặt miễn phí . Tất cả đều được bảo hành 5 năm , bảo dưỡng 4 tháng 1 lần .

  ( Hãy đặt hàng ! Chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn để tiến hành khảo sát và ký hợp đồng chính thức .)

  Cổng INB2

  1.850.000,0
 • Cổng INB4

  Cổng inox INB4.

  Vật liệu : Hợp kim inox 304

  Khung bao : Theo bản vẽ , theo yêu cầu . theo thực tế .

  Độ dày : 0,6mm , 0,8mm ,1mm ,1.2mm ,1.4mm

  Màu sắc : Trắng

  Quy cách : Tùy theo yêu cầu hoặc theo thực tế công trình .

  Vận chuyển , thi công lắp đặt miễn phí . Tất cả đều được bảo hành 5 năm , bảo dưỡng 4 tháng 1 lần .

  ( Hãy đặt hàng ! Chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn để tiến hành khảo sát và ký hợp đồng chính thức .)

  1.850.000,03.650.000,0

  Cổng INB4

  1.850.000,03.650.000,0
 • Cổng INB5

  Cổng inox INB5.

  Vật liệu : Hợp kim inox 201 , inox 304

  Khung bao : Theo bản vẽ , theo yêu cầu . theo thực tế .

  Độ dày : 0,6mm , 0,8mm ,1mm ,1.2mm ,1.4mm

  Màu sắc : Trắng

  Quy cách : Tùy theo yêu cầu hoặc theo thực tế công trình .

  Vận chuyển , thi công lắp đặt miễn phí . Tất cả đều được bảo hành 5 năm , bảo dưỡng 4 tháng 1 lần .

  ( Hãy đặt hàng ! Chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn để tiến hành khảo sát và ký hợp đồng chính thức .)

  1.850.000,03.650.000,0

  Cổng INB5

  1.850.000,03.650.000,0
 • Cổng INH1

  Cổng inox INH1.

  Vật liệu : Hợp kim inox 304

  Khung bao : Theo bản vẽ , theo yêu cầu . theo thực tế .

  Độ dày : 0,6mm , 0,8mm ,1mm ,1.2mm ,1.4mm

  Màu sắc : Trắng

  Quy cách : Tùy theo yêu cầu hoặc theo thực tế công trình .

  Vận chuyển , thi công lắp đặt miễn phí . Tất cả đều được bảo hành 5 năm , bảo dưỡng 4 tháng 1 lần .

  ( Hãy đặt hàng ! Chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn để tiến hành khảo sát và ký hợp đồng chính thức .)

  1.850.000,03.650.000,0

  Cổng INH1

  1.850.000,03.650.000,0
 • Cổng INL2

  Cổng inox INL2.

  Vật liệu : Hợp kim inox 304

  Khung bao : Theo bản vẽ , theo yêu cầu . theo thực tế .

  Độ dày : 0,6mm , 0,8mm ,1mm ,1.2mm ,1.4mm

  Màu sắc : Trắng

  Quy cách : Tùy theo yêu cầu hoặc theo thực tế công trình .

  Vận chuyển , thi công lắp đặt miễn phí . Tất cả đều được bảo hành 5 năm , bảo dưỡng 4 tháng 1 lần .

  ( Hãy đặt hàng ! Chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn để tiến hành khảo sát và ký hợp đồng chính thức .)

  1.850.000,03.650.000,0

  Cổng INL2

  1.850.000,03.650.000,0
 • Cổng INL3

  Cổng inox INL3.

  Vật liệu : Hợp kim inox 304

  Khung bao : Theo bản vẽ , theo yêu cầu . theo thực tế .

  Độ dày : 0,6mm , 0,8mm ,1mm ,1.2mm ,1.4mm

  Màu sắc : Trắng

  Quy cách : Tùy theo yêu cầu hoặc theo thực tế công trình .

  Vận chuyển , thi công lắp đặt miễn phí . Tất cả đều được bảo hành 5 năm , bảo dưỡng 4 tháng 1 lần .

  ( Hãy đặt hàng ! Chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn để tiến hành khảo sát và ký hợp đồng chính thức .)

  1.850.000,03.650.000,0

  Cổng INL3

  1.850.000,03.650.000,0
 • Cổng inox INL1

  Cổng inox INL1.

  Vật liệu : Hợp kim inox 304

  Khung bao : Theo bản vẽ , theo yêu cầu . theo thực tế .

  Độ dày : 0,6mm , 0,8mm ,1mm ,1.2mm ,1.4mm

  Màu sắc : Trắng

  Quy cách : Tùy theo yêu cầu hoặc theo thực tế công trình .

  Vận chuyển , thi công lắp đặt miễn phí . Tất cả đều được bảo hành 5 năm , bảo dưỡng 4 tháng 1 lần .

  ( Hãy đặt hàng ! Chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn để tiến hành khảo sát và ký hợp đồng chính thức .)

  1.850.000,03.650.000,0

  Cổng inox INL1

  1.850.000,03.650.000,0
 • SH B01

  Cổng sắt hộp SH B01.

  Vật liệu : Sắt hộp kẽm .

  Độ dày : hộp dày 1.2mm, 1.4mm ,1.6mm ,1.8mm  .(Theo đơn giá )

  Quy cách : Bộ cửa 2 cánh > Kích thước theo yêu cầu hoặc theo thực tế công trình .

  Màu sắc : Sơn 2 thành phần ( 2 lớp chống rỉ , 2 lớp màu , 2 lớp bóng ). Màu sắc tùy chọn theo yêu cầu .

  Vận chuyển , thi công lắp đặt miễn phí . Tất cả đều được bảo hành 2 năm , bảo dưỡng 4 tháng 1 lần

  900.000,01.100.000,0

  SH B01

  900.000,01.100.000,0
 • SH H01

  Cổng sắt hộp SH H01.

  Vật liệu : Sắt hộp kẽm .

  Độ dày : hộp dày 1.2mm, 1.4mm ,1.6mm ,1.8mm  .(Theo đơn giá )

  Quy cách : Bộ cửa 2 cánh > Kích thước theo yêu cầu hoặc theo thực tế công trình .

  Màu sắc : Sơn 2 thành phần ( 2 lớp chống rỉ , 2 lớp màu , 2 lớp bóng ). Màu sắc tùy chọn theo yêu cầu .

  Vận chuyển , thi công lắp đặt miễn phí . Tất cả đều được bảo hành 2 năm , bảo dưỡng 4 tháng 1 lần

  1.050.000,01.250.000,0

  SH H01

  1.050.000,01.250.000,0
 • SH H03

  Cổng sắt hộp SH H03.

  Vật liệu : Sắt hộp kẽm .

  Độ dày : hộp dày 1.2mm, 1.4mm ,1.6mm ,1.8mm  .(Theo đơn giá )

  Quy cách : Bộ cửa 2 cánh > Kích thước theo yêu cầu hoặc theo thực tế công trình .

  Màu sắc : Sơn 2 thành phần ( 2 lớp chống rỉ , 2 lớp màu , 2 lớp bóng ). Màu sắc tùy chọn theo yêu cầu .

  Vận chuyển , thi công lắp đặt miễn phí . Tất cả đều được bảo hành 2 năm , bảo dưỡng 4 tháng 1 lần

  1.100.000,01.300.000,0

  SH H03

  1.100.000,01.300.000,0

Main Menu